Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τομείς Δικαίου

Το γραφείο δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τομείς δικαίου:

  • Ποινικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  • Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα

Λεωφ. Αλεξάνδρας 93, Αμπελόκηποι
11 474 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3646661
FAX: 210 3646761
Email: secretary@robotislawoffices.gr